Slik er det nye styret i Helse Midt-Norge

Beate Skillingstad fra Rørvik skal være med å lede sykehusene i Midt-Norge.

VALGT INN Banksjef i Sparebank 1 SMN Ytre Namdal, Beate Skillingstad har blitt valgt inn i styret i Helse Midt-Norge.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I formiddag er det to foretaksmøter mellom helseminister Bent Høie og styrene i de regionale helseforetakene i forbindelse med Høies årlige sykehustale. På det første møtet ble de nye regionale styrene valgt.

Fire av seks styremedlemmer i Helse Midt-Norge skiftes ut. Banksjef i Sparebank 1 Ytre Namdal, Beate Skillingstad, er en av dem som har blitt oppnevnt.

Disse ble oppnevnt:

# Ny leder: Tina Steinsvik Sund

# Fortsetter som nestleder: Paul Steinar Valle

# Beate Skillingstad fra Rørvik

# Liv Stette

# Bjørn Inge Gustafsson

# Kristian Dahlberg Hauge.

Dette styret sitter fram til foretaksmøtet om to år, i januar 2020.

Dermed ble altså de fleste av de eieroppnevnte i styret skiftet ut, med unntak av Stette fra Ålesund og Valle fra Fræna.

I tillegg vil følgende ansatterepresentanter bekle styreverv i helseforetaket: Ivar Østrem, Anita Solberg og Lindy Jarosch-von Schweder.