Jan-Christer Torvik (44) er ansatt som prosjektleder for kystsoneplan i Namdalen

– Vegen blir til mens vi går

De neste to årene skal Jan-Christer Torvik jobbe for å få i stand en felles kystsoneplan for den namdalske kysten.

Ny kystsoneplan: Ragnar Prestvik (til venstre), Olav Jørgen Bjørkås og nytilsatt prosjektleder Jan-Christer Torvik studerer kartet over den namdalske kyststripa. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Hvilke deler av Namdalskysten kan brukes til for eksempel oppdrett eller andre næringsformål og hvilke deler må vernes? Det er noe av det en ny kystsoneplan skal svare på. Siden 2016 har det blitt jobbet med et forprosjekt som skulle se på mulighetene for en samlet kystsoneplan for Namdalen. Resultatet av dette forprosjektet ble presentert for alle kommunene med kystlinje på vårparten i fjor og tatt opp til politisk behandling om hvorvidt de enkelte kommunene skulle være med på plan- prosjektet.