Helse Nord-Trøndelag reduserer beredskapen

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har fortsatt en situasjon med høyt belegg – men reduserer beredskapen ved begge sykehusene.

FRA GULT TIL GRØNT Gul beredskap ved Sykehuset Levanger endres til grønn beredskap ved begge sykehus nå torsdag formiddag.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Gjennom onsdag kveld og natt til torsdag har klinikker og avdelinger skaffet seg et handlingsrom med frigjort sengekapasitet i sykehusene. I tillegg har de distriktsmedisinske sentrene og kommuner bidratt for å frigjøre kapasitet i sykehusene, sier kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag, Svein H. Karlsen.

Tilbake til normal drift

Dette bidrar til at sykehusene er tilbake i en situasjon der planlagt aktivitet gjennomføres på normal måte. I tillegg understreker Helse Nord-Trøndelag at sykehusene er i stand til å håndtere akutt syke og akutte situasjoner.

– Altså er sykehusene tilbake i normal drift. Grønn beredskap innebærer at helseforetaket fortsatt har en operativ krisestab og holder situasjonen under kontinuerlig oppsikt, sier Karlsen.

Roser de ansatte

Det er fortsatt nødvendig at legevaktsentralene vurderer strengt behovet for innleggelse, og at legevakt i alle tilfeller konfererer med sykehusenes vakthavende lege før innleggelse.

– Vi ønsker å gi honnør til ansatte som strekker seg langt for å finne trygge og gode løsninger for pleietrengende, og legevaktsentralene, St. Olavs hospital, de distriktsmedisinske sentrene og kommuner som sammen har bidratt til å avlaste trykket på innleggelse av pasienter, sier Karlsen.