Starter nedleggelsen av Salsnes skole

Salsnes skole blir med stor sannsynlighet lagt ned, men først skal saken utredes grundig.

SLUTT TIL SOMMEREN: Skolen på Salsnes blir sannsynligvis nedlagt ved slutten av dette skoleåret.  Foto: Jostein Aardal

NAMDALSAVISA

FOSNES: Rådmannen i Fosnes la i forrige uke fram et forslag for formannskapet til en framdriftsplan for utredningsarbeidet som med all sannsynlighet fører til at Salsnes skole legges ned ved skoleslutt i 2019.