Får konsesjon på eiendom

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Formannskapet har sagt ja til en søknad fra Børge Rørvik Sved om konsesjon for kjøp av eiendommen Røseth i nærheten av Røyrvik sentrum.