83.000 færre passeringer

Færre passerte gjennom bomstasjonene i Namsos i 2017 enn året før. Men den marginale nedgangen får ingen konsekvenser for når bomringen skal fjernes.

mindre trafikK: Det kjørte færre biler gjennom bomstasjonen i Namsos i 2017 enn året før. Men nedgangen er ikke dramatisk. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det var trafikknedgang gjennom bomstasjonene i Namsos hele året i fjor sett i forhold til 2016. Unntaket var i juni, da det var større trafikk enn tidligere, opplyser styre- leder Marius Maske i Namdal bomvegselskap AS.