Disse fire namdalske legene er historiske

For første gang i Sykehuset Namsos sin historie er alle leger i spesialisering-stillingene på ortopedisk avdeling besatt av namdalinger.

NAMDALINGER PÅ VAKT: Jonas Nesser, Johan Brustad Greiff, Gry Therese Heir og Marte Stine Stovner er alle leger under spesialisering på Sykehuset Namsos. – Dette er første gang at vi har klart å besette alle våre fire stillinger for leger i spesialisering med bare namdalinger. Det er det beste som kunne ha skjedd, sier overlege på ortopedisk avdeling, Knut Erik Moen Aune.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi er avhengige av leger slik som disse fire. Skal vi beholde Sykehuset Namsos i framtida, må vi ha spesialister som kommer fra distriktet vårt, sier avdelingsoverlege Knut Erik Moen Aune og peker på Jonas Nesser (33), Johan Brustad Greiff (28), Gry Therese Heir (31) og Marte Stine Stovner (29) i sykehuskorridorene – alle namdalinger.