Sikring i Kråkøysundet

NAMDALSAVISA

VIKNA: Fylkesmannen i Trøndelag har akseptert Vikna kommunes forslag til tiltak for å sikre en viktig skjellsandforekomst i Kråkøysundet. Fylkesmannen har tidligere satt krav om bru for å sikre tilstrekkelig mengde vanngjennomstrømning i sundet for å unngå nedslamming.