Vil drive avfallsanlegg på Spillum

Namdal Container og Gjenvinning AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å drive avfallsanlegg på Spillumstranda i Namsos.

Beliggenhet Namdal Container og Gjenvinning AS søker om tillatelse til å drive avfallsanlegg i Navarvegen 7 på Spillumstranda i Namsos. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det søkes om mottak, mellomlagring av inntil 5.000 tonn tørt næringsavfall per år, inntil 2 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) samtidig, og inntil 60 tonn farlig avfall (inkludert PCB-vinduer og trevirke impregnert med kobber, krom og arsen (CCA) og kreosot).