Avviser klager på skuterløyper

NAMDALSAVISA

LIERNE: Både Fylkesmannen i Trøndelag og Tjåehkere sijte har kommet med klage på Lierne kommunes vedtak før jul om endring knyttet til rekreasjonsløypene for snøskuter. Fylkesmannen klager på at løypa til Gussvatnet forlenges med 2,4 kilometer og at det gis anledning til rekreasjonskjøring fram til 5. mai.

Det siste klager også Tjåehkere sijte på på grunn av starten av kalveperioden. Rådmannen foreslår av begge klagene avvises fordi de kom inn henholdsvis åtte og sju dager etter at klagefristen var utløpt.