UKESLUTT

Og nå over til spalten «Gladnytt fra Midtnytt»

Runar Moen, kulturjournalist i NA. 

NAMDALSAVISA

Det har haglet pepperkorn over NRK i sosiale medier de siste ukene, etter at statskanalen fra nyttår la om sendetidene til sine distriktssendinger. For man kødder ikke med de trofaste «Midtnytt»-seerne ustraffet.

Fra før av var hovedsendinga før «Dagsrevyen» 15 minutter lang (tidligere var den på 20 minutter). Nå er den nede i fem minutter. Trekker du fra vignettene ut og inn, et par innsendte seerbilder og ei oppfordring om å se neste femminutter senere på kvelden, er det ikke snaue innholdet igjen. Det er ikke engang blitt plass til værvarselet.

En kollega sa det ganske treffende: «Nye Midtnytt er så kort at Alf Skille knapt rekker å rynke på brynene».

Selv begrunner NRK valget med en større satsing på ny- heter på mobil og nett, og på å nå flere unge brukere. Det vises til undersøkelser som sier at nordmenn under 60 år oppgir mobilen som viktigste kilde til nyhetsoppdatering.

Klagestormen kom som bestilt. At den kom uventet på NRK-ledelsen, er over min fatteevne. Å skuffe sitt mest trofaste publikum til fordel for dem som ikke ser på, er en risikabel strategi for en rikskringkasting.

NRK hadde en nisje, de – levende bilder av lokale nyheter på tv – det NRK kan best, i tillegg til radio. Mobil og nett burde ikke ligge på prioriteringsplass en og to, men tre og fire. I stedet tråkker de på føttene til sine største tilhengere.

Og bare for å få sagt det – ikke alle av dem er over 60. For meg (37) er NRK først og fremst tv og radio. Nyheter på nett og mobil finner jeg andre steder. Det handler om å kjenne sitt publikum – og heller spisse de områdene du kan best.

Denne uka kom kontrabeskjeden. Etter massiv klagestorm har NRK valgt å utvide «Midtnytt» fra fem til ti minutter.

– Vi har undervurdert den enormt sterke relasjonen deler av vårt publikum har til distriktssendingene våre på tv, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.

Det må være årets under- drivelse. Har NRK-ledelsen virkelig så dårlig kjennskap til sitt publikum? Til og med distrikts-journalistene i NRK gikk ut og advarte mot kuttene. De møter fotfolket ute i felten hver dag, og burde være nyttig å høre på før barberinga tok til.

La oss håpe NRK nå har lært av sine feil. Lokale nyheter er de viktigste nyhetene for folk flest. Det vet vi som jobber i lokalavis – og vi vil nødig miste flere konkurrenter.

Så får vi leve med at det bare blir fem minutter lengre sendeflate i denne omgang. Det burde i det minste være nok til å få plass til ei ordentlig værmelding.