Rekordlav rømming av laks og ørret

– For fjerde år på rad ser vi en nedgang i antallet rømte laks.

Færre på rømmen: Fersk statistikk viser nedgang i antall rømte laks. 

NAMDALSAVISA

OSLO: Dette er selvsagt svært gledelig for ei næring som gjennom mange år har lagt ned store ressurser i det rømmingsforebyggende arbeidet, sier Tarald Sivertsen, som leder rømmingsutvalget i Sjømat Norge.

Fiskeridirektoratets offentlige statistikk over rapporterte rømte laks fra norske havbruksanlegg viser at den positive utviklinga fra 2006 fortsetter. I 2016 rømte 126.000 laks og 62.000 regnbueørret. I 2017 viser den samme statistikken at det rømte 10.000 laks og 6.000 regnbueørret.

– Dette gir grunn til stor glede og optimisme, men betyr ikke at vi er i mål eller kan tillate oss å redusere arbeidsinnsatsen. Sjømat Norge har en nullvisjon for rømming av fisk. Vi er imidlertid veldig fornøyd med å se at tiltakene virker og at vi er på rett veg, sier Sivertsen.

Den nasjonale overvåkinga av rømt oppdrettslaks i elv har hatt en tilsvarende positiv utvikling over flere år. Tallene for 2017 legges fram senere i år.