Søker ledige menn i spennende prosjekt

Vinn vinn-situasjon kalles det: Menn på stønad får utdanning og jobb – og helsevesenet får flere mannlige ansatte.

SØKER MENN: Prosjektet «Menn i helse» søker menn som kan tenke seg å ta fagbrev som helsefagarbeidere i Namdalen. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Prosjektet som nå kjøres i gang i norddelen av fylket, bærer navnet «Menn i helse». Det er et nasjonalt, interkommunalt rekrutteringsprogram hvor menn med Nav-ytelser i alderen 25–55 inviteres til å delta i et komprimert utdanningsløp fram mot et fagbrev som helsefagarbeider.