Vil på befaring før reguleringsplanen behandles

LEILIGHETER: Skissen viser hvordan det nye leilighetsbygget kan bli seende ut. Brannstasjonen er antydet til venstre på bildet.  Foto: Arcon Prosjekt AS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Med fire mot to stemmer har utvalget for plan, byggesak og teknisk drift vedtatt et forslag fra Bjørn Helmersen (Ap) om å utsette behandlinga av forslaget til reguleringsplan for boligprosjektet i Steinsbekkgata, vis a vis Namsos brannstasjon.

Forslaget innebærer at utvalget skal gjennomføre befaring før planforslaget blir behandlet. Forslaget til reguleringsplan har ført til protester fra flere naboer. Rådmannen hadde innstilt på at utvalget og kommunestyret skulle godkjenne planen.