Vil ha håndgitt tomt

PLANER: Bjørn Ola Holm har planer om bedriftsetablering og ber om å få håndgitt ei tomt.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

VIKNA: Bjørn Ola Holm har søkt Vikna kommune om å få håndgitt et område på cirka 100 dekar på Kråkøya.

I søknaden oppgir Holm at han arbeider med å starte et prosjekt for å utrede muligheten for å etablere prosessindustri med ny miljøteknologi.

Både lokale bedrifter og internasjonal ekspertise vil bli involvert og Kråkøya anses som godt egnet til formålet. Bjørn Ola Holm ber om ett års håndgivelse av tomta.

Rådmannen innstiller på at formannskapet håndgir tomta i ett år fram til 1. februar 2019.

En eventuell forlengelse vil være betinget av at det legges fram et forretningsplan for utvikling og bruk av tomta.