Ja til forvaltningsplaner for naturreservat

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Fylkesmannen har utarbeidet forslag til forvaltningsplaner for tre naturreservat i Høylandet. Det gjelder Aundalen, Langfjelldalen-Holmdalen og Råbesdalen naturreservat.

 Forslaget til forvaltningsplaner har vært ute på høring og det kom ingen innspill. Rådmannen foreslår derfor at formannskapet sier ja til planene og at Fylkesmannen godkjenner dem. En forvaltningsplan lister blant annet opp tiltak for å opprettholde verneformålet og verneverdiene i reservatene.