Lotterikroner til Røde Kors

Namsos Røde Kors får 22.595 kroner fra Pantelotteriet. Totalt mottok Røde Kors 37 millioner kroner fra lotteriet i fjor. Det er ny rekord.

Mye penger: Mange satser panten på Pantelotteriet. Det gir store summer til Røde Kors.   Foto: Katrine Lunke

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Lokallaget i Namsos ligger på sjuendeplass i Trøndelag når det gjelder utbetalinger fra lotteriet med 22.595 kroner i fjor.

Mest fikk Trondheim Røde Kors med 620.979 kroner, mens Steinkjer fikk 35.824 kroner og Levanger 31.518 kroner.

Siden starten i 2008 har Pantelotteriet bidratt med 195 millioner kroner til Røde Kors. Det betyr at lotteriet har blitt en av organisasjonens største inntektskilder. Halvparten av midlene går til Røde Kors lokalt.
 
Stort behov for midler
– Disse midlene gir oss mulighet til å bidra med viktige oppgaver her i hele Trøndelag. Det er både møteplasser for unge, beredskap, besøkstjeneste, søk og redning samt aktiviteter for tidligere innsatte, sier Marita Hoel Fossen, daglig leder i Nord-Trøndelag Røde Kors og Sør-Trøndelag Røde Kors.
I Trøndelag jobber Røde Kors med ulike former for sosial inkludering, besøk i fengsel, migrasjonsaktivteter, beredskapsarbeid, aktiviteter for barn, unge og eldre, ferietilbud for familier samt søk og redning. I tillegg brukes midler på opplæring av frivillige, nettverksbygging og oppfølging.
– Frivilligheten koster penger, og det er hele tiden behov for opplæring, tilrettelegging, bekledning, utstyr og lokaler. Inntektene fra Pantelotteriet gjør at flere frivillige kan bruke tiden sin på de som trenger det istedenfor inntektsgivende tiltak, sier Hoel Fossen.
 
Meny Lade på topp
På landsbasis brukes i gjennomsnitt 12 prosent av all pant som innsats i Pantelotteriet. Butikken med høyeste markedsandel i Trøndelag er Meny Lade hvor hele 28,42 prosent av tomflaskene satses i lotteriet.

I 2017 var det 11 personer som vant toppgevinsten på én million kroner. Siden starten i 2008 har 53 personer blitt millionærer i Pantelotteriet. Fire av disse har vunnet i Trøndelag.