Regjeringen til kamp mot mikroplast

MILJØ OG PLAST

  Foto: Sturla Nordbøe

NAMDALSAVISA

For noen uker siden ble én stor og én liten delfin funnet døde i fjæra på Nesodden. De to delfinene var en mor og en liten kalv. Moren hadde bygningsplast viklet rundt munnen og finnene. Sannsynligvis har plasten ført til at den ikke fikk beveget seg ordentlig, og druknet. Kalven var fremdeles avhengig av moren for å få i seg nok mat. Da moren døde sultet den i hjel. Sammen med disse ble bl.a. en sel og en helt avmagret sjøfugl funnet – fuglen med hele magen full av plast. Funn som dette opprører meg.

Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet og naturen er et miljøproblem som utgjør en trussel både mot fisk, fugl og annet dyreliv, mot sjømatressursene våre og mot vår egen bruk av strender og sjø.

Problemet er globalt og kan ikke løses uten internasjonalt samarbeid. Hvert minutt havner 15 tonn plastsøppel i verdenshavene, og plasten som delfinen viklet seg inn i utenfor Nesodden kan like gjerne ha kommet fra Asia som fra Norge. Samtidig må vi feie for egen dør og redusere plastforsøplingen her hjemme.

Regjeringen gjennomfører nå en rekke tiltak for å begrense marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt. Det er jeg veldig glad for.

For å begynne med det internasjonale: I FNs miljøforsamling fikk Norge rett før jul tilslutning til et nytt vedtak om marin forsøpling, der målet er helt å stanse tilførsel av plast til verdenshavene. Dette er en seier som vil få stor betydning globalt i årene fremover. Norge følger også opp ved å bruke 150 millioner kroner over bistandsbudsjettet til tiltak mot marin forsøpling og mikroplast, som bl.a. skal bidra til bedre avfallshåndtering i områdene der forsøplingen er størst.

Men vi må gjøre en innsats i Norge også. Regjeringen har bl.a. opprettet en tilskuddsordning til mange engasjerte og frivillige foreninger og lag som ønsker å være med på strandrydding, og viderefører ordningen med Fishing for Litter, der fiskebåter gratis kan levere inn avfall de har fått opp under fiske. Dette initiativet har vært svært vellykket, og det har vært god respons fra havner og fartøy som ønsker å delta. Regjeringen har også opprettet og bevilget 27 millioner i 2018 til et senter for oljevern og miljø i Lofoten/Vesterålen, hvor kampen mot marin forsøpling blir en sentral oppgave. Og senere i år vil Miljødirektoratet foreslå en rekke nye nasjonale tiltak, for eksempel om tiltak mot spredning av mikroplast fra bildekk og spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Men plastforsøpling i naturen er også et problem der alle kan gjøre en liten forskjell, uten at det er veldig dyrt eller veldig vanskelig. Du kan for eksempel bli med på strandryddedagen den 5. mai. Eller, neste gang du er på tur ute i naturen, ta med en plastpose så du kan ta med plastsøppel hjem dersom du finner noe.

Marin forsøpling og mikroplast er en av vår tids store miljøutfordringer. Derfor er jeg veldig glad for at Høyre-, Frp- og Venstre-regjeringen satser kraftfullt på kampen mot plast i naturen, og for et rent hav.