Trenger mer tid på nytt kommunenavn

NAMDALSAVISA

YTRE NAMDAL: I et felles brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet søker Vikna og Nærøy kommuner igjen om forlenget frist for å vedta navn på den nye storkommunen. Kommunene hadde allerede fått forlenget fristen til 1. februar 2018.

Søknaden begrunnes med at det første vedtaket om å slå sammen fire kommuner ble endret til å omfatte bare Nærøy og Vikna. Forvirringa rundt prosessen har gått ut over framdrifta, skriver de to ordførerne i søknaden.