Forventer ja fra styret

– Vi forventer at helseforetakets styre sier ja til intensjonsavtalen om bygging av kombinasjonsbygget ved Sykehuset Namsos. Men vi er ikke sikre før vedtaket er fattet.

AVVENTER: Medlemmene i helsekomiteen i Namdal regionråd avventer styremøtet i Helse Nord-Trøndelag 15. februar før de får svar på om planlegging av kombinasjonsbygget ved Sykehuset Namsos skal starte. Fra venstre: Steinar Aspli, Arnhild Holstad og Hans Oskar Devik.FOTO: KJELL VIDAR AUNE  Foto: Kjell Vidar Aune

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad som leder helsekomiteen i Namdal regionråd.

Helsekomiteen i regionrådet drøftet status for planene om kombinasjonsbygget i sitt møte tirsdag. Og det kom fram klare forventninger til et positiv vedtak når styret i Helse Nord-Trøndelag skal behandle og vedta strategisk utviklingsplan 15. februar.

– Det har vært stille omkring denne saken etter at intensjonsavtalen ble inngått i september. Men nå begynner det å skje noe, sier Arnhild Holstad.


Kommunen og helseforetaket undertegnet intensjonsavtale om kombinasjonsbygg

Sykehusdirektør: – En merkedag!

Namsos kommune gir Helse Nord-Trøndelag ei hjelpende hånd for å få realisert kombinasjonsbygg på Sykehuset Namsos raskere.

 

Investering i et kombinasjonsbygg er med i både Helse Nord-Trøndelags vedtatte langtidsbudsjett og i forslaget til strategisk utviklingsplan.

Formulerte forbehold

I et notat fra adm. direktør Torbjørn Aas i helseforetaket pekes det imidlertid på to forbehold – «hvis Helse Nord-Trøndelag har økonomisk bærekraft til å bære investeringene» og «dersom styret vedtar strategisk utviklingsplan».

Det er forbehold som gjør at medlemmene i regionrådets helsekomiteen ikke er helt trygge på at prosjektet blir gjennomført som planlagt.

– Vi forventer selvsagt et ja, og signalene er positive. men samtidig vet vi at styret i helseforetaket er utsatt for et betydelig press hvor de økonomiske forutsetningene stadig endres, sier Holstad som i komitemøtet orienterte om arbeidet som Namsos kommune gjør, samtidig som hun ønsket støtte og innspill fra resten av Namdalen.

Involverer Namdalen

– Vi jobber med saken. Vi har blant annet vært i Levanger for å høste erfaringer med tilsvarende utbygging der. Vi vil gjerne ha resten av Namdalen involvert i prosessen, selv om det er Namsos som vertskommune som skal være byggherre, sier Holstad.

Helse Nord-Trøndelag har lagt inn kombinasjonsbygget ved Sykehuset Namsos som et av flere større prosjekt i sitt forslag til strategisk utviklingsplan.

Dersom styret vedtar planen 15. februar, har adm. direktør Aas, ifølge notatet til Namsos-ordføreren, til hensikt å starte samhandlinga og planarbeidet som er beskrevet i intensjonsavtalen mellom helseforetaket og Namsos kommune.