Ikke sikkert vanlig åpningstid vil gjelde for denne butikken

Sjånes og Naustbukta i Nærøy bør betegnes som typiske turiststeder og dermed kunne ha søndagsåpne butikker.

Turiststed: Blir forslaget fra Fylkesmannen vedtatt, vil området bli betegnet som turiststed og bestemmelsen om alminnelige åpningstider vil ikke lenger gjelde for området og Coop-butikken.  Foto: Svein Erik Tviberg

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det er Fylkesmannen i Trøndelag som har kommet til denne konklusjonen etter at både Coop Kolvereid SA og Nærøy kommune hadde søkt om at de to grendene skulle bli definert som typiske turiststeder og kunne ha søndagsåpne butikker.

Forslaget er nå sendt ut på høring med svarfrist 9. februar.

De to Coop-butikkene er begge eid av Coop Kolvereid SA.

Det var eieren som i fjor tok opp saken med ønske om søndagsåpent i ukene 25 til 33 og som ei prøveordning for 2017 og 2018.

Formannskapet i Nærøy vedtok å søke Fylkesmannen om status som turiststed for bygdene 13. juni i fjor.

Dobler omsetninga

Som svar etterlyste Fylkesmannen opplysninger om den geografiske avgrensninga og om tall for omsetning i butikkene og antall hytter i området.

I juli oversendte kommunen disse opplysningene.

Området Naustbukta har ut fra tallene rundt 150 husstander og 330 innbyggere. Mellom 100 og 160 hytter ligger i området.

Omsetninga ved butikken i bygda er 52 prosent større i juni enn i januar.

Omsetningstrenden er den samme ved butikken på Sjånes.

I juni 2016 hadde butikken 50 prosent flere kunder og 28 prosent mer omsetning enn i en vintermåned.

For Sjånes er det oppgitt rundt 300 husstander i butikkens nærområde, og i tillegg skal det være rundt 220 fritidsboliger i området.

Halve Årsetfjorden

Fylkesmannen har ut fra lov om helligdager og helligdags fred sendt ut forslag om typiske turiststeder for områdene Naustbukta og Sjånes i Nærøy kommune.

For Naustbukta avgrenses området i forslaget fra midten av Gråmarka til Naustbukta, fra Naustbukta og til området halvvegs langs Årsetfjorden og fra Naustbukta og hele halvøya i Gravvik med skoleområdet, barnehagen, forsamlingshuset og tettbebyggelsen.

Området Sjånes er avgrenset til området fra Sjånes/Strandvalen og ut Abelvær-halvøya.

Videre fra Strandvalen, Strand og til krysset som tar av til Skaga/Hofles om videre området som strekker seg i nord fra Strandvalen/Sjånes til Valmyran, Varøystranda og til Varøya.