Svindlet Nav for 700.000 kroner

Nav har anmeldte 83 personer for å ha svindlet til seg stønader for totalt 12,7 millioner kroner i Trøndelag i 2017.

Trygdesvindel: Flere nordtrøndere svindlet til seg penger fra Nav i 2017 enn året før. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er en økning i antall anmeldte sammenlignet med 2016. En økning fra 20 til 29 i Nord-Trøndelag og fra 51 til 54 i Sør-Trøndelag. Anmeldt beløp har gått noe opp i Nord-Trøndelag fra rundt tre millioner til i overkant av fire millioner, mens det har gått noe ned i Sør-Trøndelag fra rundt ni millioner til i underkant av 8,6 millioner kroner.   

Den største enkeltsaken som er anmeldt gjelder bedrageri av både dagpenger og uførepensjon med til sammen nærmere 700.000 kroner.

Flest er anmeldt for svindel med dagpenger. 61 personer er anmeldt for til sammen 9,2  millioner kroner. Dette er en økning fra 2016 på 1,6 millioner kroner. 16 personer er anmeldt for svindel av arbeidsavklaringspenger med kr 2,2 millioner kroner som er en økning på ca. 900 000 kroner fra året før.

Begge ytelsene skal være inntektssikring når man er utenfor arbeidslivet i en periode.

For å få utbetalt dagpenger og arbeidsavklaringspenger kreves det at stønadsmottaker annen hver uke sender meldekort til Nav og oppgir antall arbeidstimer. De fleste er anmeldt for å ha oppgitt langt færre, eller ingen arbeidstimer på meldekortet selv om de faktisk har vært i arbeid.

– NAV jobber for å hjelpe folk i arbeid. Det er alvorlig når de bevisst skjuler at de jobber og samtidig mottar stønad fra Nav. Det er svindel av fellesskapets midler og er med på å undergrave tilliten til velferdssystemet vårt, sier avdelingsdirektør i Nav kontroll nord, Jannike Syse.

– Kontrollene våre blir stadig mer målrettet og de som velger å gi feil opplysninger til Nav løper en stor risiko for å bli oppdaget, sier Syse.