Lærekandidatordning

Fristen er 1. februar

NAMDALSAVISA

En lærekandidat har som mål å ta et kompetansebevis. Det er mindre omfattende, og kan være et alternativ for ungdommer som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse, og ved YNVS ønsker de at flere bedrifter ser nytten av å ta inn elever som har hatt et tilrettelagt skoleløp.

Som lærekandidat inngås en opplæringskontrakt med en lærebedrift, og det er ikke krav om bestått fag på videregående. Det er mulig å få opplæringskontrakt rett etter ungdomsskolen, og det er ingen øvre aldersgrense. Søknadsfrist som lærekandidat er 1. februar.

(Kilde: Utdanning.no)