Inviterer Leka og Bindal inn i digitalt prosjekt

Selv om Leka og Bindal velger å stå alene, blir kommunene trolig invitert med i digitaliseringsprosjektet til fire millioner i Nærøy og Vikna.

ENIGHET: Viknarådmann Roy H. Ottesen sier det er enighet om forslaget i arbeidsgruppa mellom de to kommunene Nærøy og Vikna. 

Etter rådmannens syn vil det være fornuftig at kommunene Leka og Bindal involveres.

Roy H. Ottesen, rådmann i Vikna
NAMDALSAVISA

RØRVIK: Politikerne i de to sammenslåtte kommunene skal ta stilling til et likelydende saksframlegg om prosjektet fra viknarådmann Roy H. Ottesen. Formannskapet i Vikna skal drøfte saken allerede torsdag, mens kommunestyret får saken til behandling 13. februar.