Kvalifiserer flyktninger til viktige jobber

Bedriftene i Ytre Namdal er en nøkkelfaktor når det gjelder å få flyktninger ut i jobb. Nå skal bedriftene få en sjanse til å fortelle hva de trenger.

STEMMEN I TELEFONEN: Jim Rune Laugen (midten) hos Fornøyde Folk har fått jobben med å kontakte alle bedriftene. Her flankert av Lars Fredrik Mørch i flyktningtjenesten og prosjektleder Marit Måøy Holm. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Dette er en del av et regionalt utviklingsprosjekt for Nærøy og Vikna som heter Steps. Målet med prosjektet er å kvalifisere flyktninger slik at de kan gå inn i jobber i regionen, forteller prosjektleder Marit Måøy Holm.