Nytt trafikksikkerhetsutvalg

NAMDALSAVISA

Både Torgeir Strøm, Fosnes, og Pål Sæther Eiden, Vikna, er valgt som medlemmer i det nye trafikksikkerhetsutvalget for Trøndelag fylkeskommune.

Utvalget skal ledes av Karin Bjørkhaug, med Gunn Iversen Stokke som nestleder. Øvrige medlemmer i utvalget er Pål S. Nilsen, Lill Sandaune og Elisabeth Paulsen.

Som varamedlemmer er valgt Liv Darell, Rakel S. Tronstad, Jan I. Kaspersen, Trygve Gjermstad, Tore Kristiansen, Vegard Vefring og Torhild Aarbergsbotten.