Klar melding fra bangsundingene Emma (11) og Oda Eline (15)

– Bygg idrettshall nå!

De yngste på Bangsund etterlyser et mer variert fritidstilbud. Og skal man få til det, må det bygges en idrettshall. For dagens gymsal holder rett og slett ikke mål.

Grep muligheten: Oda Marie Haugan (15, til venstre) og Emma Aakervik Dille (11) synes det er fint å bo på Bangsund, men savner mer varierte fritidstilbud. – Vi har en ungdomsklubb, men den har vel ikke vært i bruk på flere år, sa Emma som ønsker seg en møteplass som ikke ligger langs fylkesvegen når hun blir tenåring.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

BANGSUND: – Skolen vår har en veldig dårlig gymsal og små garderober. I tillegg er gym- salen også samfunnshus, og da må skolen vike om det er begravelse eller annet som skjer på dagtid.

15 år gamle Oda Marie Haugan gikk rett på sak, da hun fikk muligheten til å si sin mening. Foran mer enn hundre mennesker i nevnte gymsal, ga hun og femteklassing Emma Aakervik Dille klar beskjed om hva de unge savner på Bangsund:

– Vi trenger et nytt gymbygg eller idrettshall. Det vil åpne for flere typer aktiviteter og føre til at barn og unge blir mindre stillesittende, argumenterte Oda Marie.

Femteklassingen ved siden av henne fulgte opp:

– Det er viktig at vi får samlingssteder utenom idretten, sa Emma.

Engasjement: Folkemøtet onsdag kveld var godt besøkt. Også de yngste holdt ut helt til slutt.  Foto: Stein Nervik

 

Henger på stasjonen

Noe flere i salen bet seg merke i. For selv om Emma selv spiller fotball, vet hun at fritidstilbudet for dem som er noen år eldre og ikke driver med idrett er ganske begrenset.

– Et nytt bygg vil føre til mindre henging på YX (bensinstasjonen – journalistens anm.), Får vi mer variert tilbud, blir det også mindre ordensforstyrrelser. Det skjer i dag, sa 11-åringen.

– Det er viktig med gode møteplasser andre steder enn langs fylkesveg 17, supplerte Oda Marie.

Overfor NA understreker de to jentene at det likevel er mest positive ting med å vokse opp på Bangsund.

– Det er trygt, alle kjenner alle og alle vennene bor i nærheten, sier Oda Marie.

– Ja, og så er det så fint at alle sier hei når du møter noen, sier Emma.

– Henger du på YX?

– Nei. Jeg og vennene mine leker på skolen. Og jeg skal ikke gjøre det når jeg blir eldre heller. Men da håper jeg jo at hallen er her.

Handlerefs: Inge Ryan hadde mye bra å si om Bangsund, men: – Hva har dere gjort mot butikken deres? På Jøa har de to butikker. Dere har ingen. Når dere har butikk her, må dere bruke den.  Foto: Stein Nervik

 

Kommer om ett år eller to?

De to jentene var ikke alene om å ytre ønske om idrettshall. Da de frammøtte skulle presentere noe av det man hadde kommet fram til, pekte flere på at Bangsund kan få en knutepunktfunksjon i den nye storkommunen.

– Det kan være hensikts-messig å bygge den neste idrettshallen i den nye kommunen i Bangsund. Det er like langt å kjøre fra Namsos til Bangsund som fra Bangsund til Namsos. Men Bangsund er nærmere for de fra Namdalseid, ble det sagt fra salen.

Prosjektleder Inge Ryan gikk langt i å love hall, da han kommenterte innspillene fra salen.

– Det viktige er å skape de uformelle møteplassene. Der du kan møte opp uten å bli valgt til kasserer, spøkte han og fortsatte:

– Min utfordring til dere er å bruke tid på å finne ut hva dere vil fylle det bygget som nok kommer om ett år eller to med.

– Begrensede midler

Ordfører Arnhild Holstad var litt mer forsiktig med lovnadene, men også hun bet seg merke i ønsket til jentene.

– Det engasjementet vi opplever her i kveld, er det beste utgangspunktet for den jobben vi skal i gang med. Her er det mulig å få til noe.

Samtidig understreket ordføreren at folk på Bangsund ikke må sitte og vente på kommunen.

– Det er mye man kan få til uten at kommunen er involvert. Det har også kommet fram her i kveld. Namsos skal selvfølgelig bidra. Men våre midler er begrensede, så jeg håper og tror bangsundingene også ser hva de kan gjøre uten oss.