NA mener

Pakker i helseforetaket

«Det kan selvsagt oppfattes urettferdig.»

NAMDALSAVISA

Helse Nord-Trøndelag skal endre ambulansetjenesten i Ytre Namdal. Klinikkleder for prehospitale tjenester, Øystein Sende, foreslår å fjerne dagambulansen fra stasjonen på Rørvik hvor de fram til nå har hatt tre ambulanser. Sende mener at med de andre ambulansene de har tilgjengelig i Ytre Namdal, vil ikke dette svekke beredskapen og tilbudet til pasientene.


Anstrengt økonomi i heleseforetaket:

Vil fjerne dagambulansen i Rørvik

Helse Nord-Trøndelag sliter økonomisk. For å styrke økonomien snus hver stein, og ett av tiltakene er å gjøre endringer i ambulansetjenesten i Ytre Namdal.

 

Bakteppet er klart. På alle nivå innen Helse Nord-Trøndelag leter man etter poster hvor man kan finne innsparinger for å bedre økonomien i foretaket. Selv om det er et uttalt mål fra ledelsens side, at innsparingene skal ramme pasientene i minst mulig grad, er det i praksis vanskelig å unngå. Noen pasienter vil kunne bli rammet og belastninga på ansatte kan bli større.

Viknaordfører Amund Hellesø (Ap) sa under presentasjonen fra helseforetaket side, at han skulle ønske at endringene kom naturlig i den daglige drifta og ikke noe som kommer når man har kniven på strupen økonomisk. Han minnet helseforetaket om at de skulle frakte mennesker, ikke pakker som skal flyttes mest mulig effektivt.

Ordføreren har utvilsomt mange gode poeng.

Dagens ambulansetjeneste er meget god og er med på redde liv eller redusere skader i langt større grad enn som var tilfelle bare for noen år tilbake. Det er med på å skape en trygghet i hverdagen for oss alle. Det forutsetter likevel at det er ambulanser tilgjengelig ved akutte tilfeller. Det lyder ikke tilfredsstillende når de skal ta i bruk ambulanse i Grong for å oppfylle beredskapen.

Transport av pasienter til og fra sykehus har ikke bare vært et tema i Trøndelag, men over hele landet i mange år. I det siste har det vært et stort fokus på pasienttransporten i Oslo som ikke fungerer. Ferdigbehandlede pasienter blir der behandlet som uavhentede pakker.

Det er bra at politikere som Amund Hellesø minner helsebyråkratene i vårt eget helseforetak og Helse Midt-Norge om at de ikke håndterer pakker, men mennesker. Det kan selvsagt oppfattes urettferdig, men det kan være lett å glemme når en har nesa i statistikker og leter etter økonomiske gevinster på kort og lang sikt.