Trafikksikkerhet i Namsskogan

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Formannskapet har prioritert følgende tiltak i trafikksikkerhetsplanen for 2018-2021: For tiltak på E6 prioriteres gang- og sykkelveg fra Litjåsen og ned til Trones sentrum på førsteplass foran ei videreføring av gang- og sykkelbanen i Namsskogan sentrum fra miljøgatas slutt til bensinstasjonen og jernbanestasjonen.

På fylkeskommunale og kommunale veger prioriteres forbedring av gangfelt ved jernbaneovergangen ved Namsskogan skole foran opprusting av Fv 764 Grøndalsvegen.