Ledigheten faller fortsatt

I januar var kun 1,8 prosent arbeidsledige i Namsos. Ledigheten i Trøndelag har gått ned med hele 12 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Færre ledige Nye tall fra Nav viser en svært markert nedgang i arbeidsledigheten. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Trenden med stadig lavere arbeidsledighet fortsetter også i 2018. Januartallene fra Nav er positivt lesestoff, nå er bare 2,2 prosent av trønderne helt ledige.

Blant bykommunene har Namsos lavest ledighet med kun 1,8 prosent helt ledige (122 personer). Deretter følger Stjørdal med 2,0 prosent, Trondheim med 2,4 prosent, Levanger med 2,5 prosent, Steinkjer med 2,7 prosent, mens Verdal har 2,9 prosent helt ledige.

Lave tall i Namdalen

Namdalskommunene har også lave tall. I Røyrvik, Fosnes og Flatanger er mindre enn fire ledige. Lierne og Leka er fire personer helt ledige, deretter følger Namdalseid og Høylandet med sju personer. Namdalseid har ni ledige, så går det oppover hos Grong med 19 uten arbeid og Overhalla med 37 ledige.

De to største kommunene i Ytre Namdal har litt høyere tall, i Vikna er 45 ledige, Nærøy har 41 ledige. Likevel blir prosenten lav, henholdsvis 1,9 prosent og 1,6 prosent.

Forventer mer nedgang

 – Vi har et veldig godt arbeidsmarked både regionalt og nasjonalt, med god etterspørsel etter arbeidskraft og med mange muligheter for arbeidssøkerne. For Trøndelag forventer vi dessuten at ledigheten skal videre ned i månedene som kommer, sier Bente Wold Wigum, regiondirektør i Nav Trøndelag.

Situasjonen på arbeidsmarkedet er ikke unik for Trøndelag: Alle fylker har nedgang i ledigheten, og aller størst nedgang har Rogaland. Samlet sett for landet er det nå 2,6 prosent helt ledige.

Ledigheten i fylket går ned blant både kvinner og menn, og i alle aldersgrupper over 19 år. I aldersgruppen under 19 år er det en marginal økning på TI prosent, som tilsvarer 13 personer.

– Vi har et veldig godt arbeidsmarked både regionalt og nasjonalt, med god etterspørsel etter arbeidskraft og med mange muligheter for arbeidssøkerne. For Trøndelag forventer vi dessuten at ledigheten skal videre ned i månedene som kommer, sier Bente Wold.