Gimle forfaller – nå foreslår rådmannen midler til strakstiltak

Det har i flere år vært pekt på behov for rehabilitering av både idrettshallen og samfunnshusdelen på Gimle. Nå skal behovet kartlegges.

GAMMEL OG SLITEN: Bygningsmassen på Gimle bærer preg av alderdom og slitasje, og nå foreslår rådmannen at det utarbeides et forprosjekt som avklarer hva som må og kan gjøres med bygningen. Det er satt av ei ramme på 40,5 millioner kroner i langtidsbudsjettet for 2020. I tillegg foreslår rådmannen at det gjennomføres nødvendige strakstiltak i år  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Da kommunestyret behandlet økonomi- planen for 2018–2021 før jul, ble det satt ei ramme på 40,5 millioner kroner til rehabilitering av Gimle i 2020.