Framtida til sykehusdirektøren avklart: Styret gir ham full tillit

Sykehusdirektør Torbjørn Aas har full tillit, fastslår styret i Helse Nord-Trøndelag.

I KONFLIKT MED LEGENE Framtida til direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas, er det eneste på agendaen når helseforetaket kaller inn til ekstraordinært styremøte i ettermiddag.   Foto: Pål Morten Blom Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det kommer fram i møteprotokollen til styret i helseforetaket mandag ettermiddag:

Direktøren redegjorde for tiltak som oppfølging av manglende tilllit til direktøren, framsatt i media.

Styret stiller seg bak direktørtens tiltak. Direktøren har styrets tillit.

– Torbjørn Aas redegjorde for hvordan han vil følge opp den manglende tilliten fra enkelte leger, og vi stiller oss bak disse tiltakene. Direktøren har styrets tillit, sier styreleder Alf Daniel Moen til Trønder-Avisa etter møtet.

– Er tilliten enstemmig?

– Det er gjort et enstemmig vedtak. Alle tre ansatterepresentantene har stilt seg bak dette, sier Moen.

– Kan man vedta tillit?

–  Nei, derfor har vi gjort vedtak på tiltak for å bygge opp tilliten mellom legene og direktøren.

Ekstraordinært styremøte

Helse Nord-Trøndelag kalte inn til ekstraordinært styremøte mandag. Etter det NA erfarer skal framtida til Torbjørn Aas diskuteres.

Mandag sendte styreleder Alf Daniel Moen og direktør Torbjørn Aas ut en invitasjon til et ekstraordinært styremøte for styret i Helse Nord-Trøndelag.

Lukket møte

Det eneste punktet på agendaen er en personalsak, og møtet er unntatt offentlighet etter helseforetaksloven §26,1:

"Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører."

Etter det NA erfarer skal møtet dreie seg om legeopprøret mot direktør Aas og ledelsen i helseforetaket.

Ba Aas om å trekke seg

Det er et nytt debattinnlegget fra leger på Sykehuset Levanger, som er sendt til flere medier, som skal ha utløst innkallinga til det ekstraordinære styremøtet.

I innlegget kommer det sterk kritikk mot Aas og ledelsen, og hvor de ber Aas trekke seg som direktør.


Signert av 11 fagforeningsledere, samt hovedvernombud:

Direktøren har vår tillit!

 

Konflikten mellom legene, Aas og ledelsen har nå tilspisset seg ytterligere med debattinnlegget, som avisa Innherred valgte å publisere på nett fredag.

Øvrige fagforeninger har tillit til Aas

Namdalsavisa er imidlertid kjent med at øvrige fagforeningene i helseforetaket etter denne kritikken har skrevet et brev hvor de uttrykker støtte og tillit til Aas.

"Vi tar avstand fra retorikken som brukes og kan ikke kjenne oss igjen i måten direktøren blir beskrevet på", går det fram i brevet i skrevet som er skrevet under av 11 fagforeningsledere, samt hovedverneombud.

Etter at direktøren hadde redegjort for tiltak på det ekstraordinære styremøtet, fratrådte Aas og kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen møtet.

Deretter vedtok et enstemmig styre seg altså for å gi sin fulle støtte til sykehusdirektøren.

Sykepleier går ut mot det han karakteriserer som mobbing av ledelsen i helseforetaket

Anklager leger for mobbing

– Er det mobbing enkelte representanter fra legeforeninga og «de anonyme» holder på med i media? Ja mener jeg, sier sykepleier Arne Okkenhaug.