Ulf fikk ønsket oppfylt

Busspendler Ulf Hagen kan puste lettet ut. 05.30-avgangen mellom Namsos og Steinkjer videreføres fra neste uke.

Kan busspendle igjen Busspendler Ulf Hagen på Namdalseid fikk ønsket oppfylt.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS/NAMDALSEID: Det er klart etter dagens møte i fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune.

– Nå kan pendlere som bruker tidligruta puste lettet ut og reise til mye lavere pris. Det er bra i seg selv, sier Per Olav Hopsø, leder for hovedutvalg transport i Trøndelag fylkeskommune.

Kommentarfeltene på nett har gått varme og engasjementet har vært stort etter at det ble kjent at bussen som går fra Namsos klokka 05.30 skulle legges ned.

Men fra 12. februar kan han stige på bussen på Namdalseid for å komme seg til Steinkjer på jobb igjen.

– Dette betyr at jeg fortsatt kan bruke bussen for å komme meg til jobb. For meg personlig er det bra at de berget tidligruta. Det var dette jeg ville oppnå, sier Hagen.

Stort engasjement

Omlegginga av bussrutene har skapt stort engasjement fra pendlere i Namdalen. En Facebook-aksjon ble opprettet. Over 16.000 har vært inne og stemt og over 2.000 har skrevet innlegg i løpet av ei uke.

– Overrasket over engasjementet?

– Nei, egentlig ikke, sier Hagen.

– Jeg må innrømme at jeg aldri hadde vært på Facebook før denne aksjonen ble satt i gang. Egentlig hadde jeg tenkt at jeg aldri skulle det. Men etter at jeg drøftet det med en kollega, som kan litt om dette, ble jeg med – i et forsøk på å legge press på politikere og busselskap. Det tror jeg har funket bra. Tilbakemeldingene den knappe uke aksjonen har vært ute har vært enorm, mener Hagen, som er glad for at politikerne i Namdalen har støttet busspendlerne i kampen for å få tilbake tidligavgangen.

– Politikerne har stilt seg bak oss. Sånn sett er dette en suksess, fastslår han, som tror flere er glade for at tidligavgangen videreføres.

– Jeg vet at det er mange som bruker tidligavgangen. Det har jeg sett selv når jeg har stått på på Namdalseid om morgenen. Det er rimelig fullt flere ganger i uka. Bussen er viktig for mange. Dette gjør det også mulig å komme seg videre med tog fra Steinkjer, sier Hagen.

Derimot droppes timesavgangene.

– Nå må det jobbes videre med å legge opp til et ordentlig rutetilbud i Namdalen, som flere kan være kjent med. For hva er vitsen med råbillige bussbilletter når det ikke går buss? Det er ikke mye hjelp i det, sier han.

Må få informasjon

Per Olav Hopsø sendte spørsmål til rådmannen i fylkeskommunen til tirsdagens fylkesutvalg. Hopsø spurte hva rådmannen har gjort i saken rundt nedlegginga av Ekspressbussen, og hvordan pendlertrafikken på strekninga Namsos-Steinkjer og Steinkjer-Namsos kan sikres innenfor dagens kontrakt med Trønderbilene.

– Vi fikk orientering fra fylkesrådmannen om hva som er gjort og hva han tenker framover. Skoleskyss og 05.30-avgangen blir opprettholdt, og settes i gang igjen 12. februar, ifølge rådmannen, sier Hopsø.

Han sier at det på møtet ble uttrykt bekymring rundt framtidig tilbud.

– Vi må få nærmere informasjon om hva rådmannen tenker framover over rutetilbudet. Vi må få god informasjon og følge med på hva som skjer, sier Hopsø.

Han viser til at det skal være hovedutvalgsmøte i neste uke.

– Hva synes du om engasjementet i saken?

– Jeg er ikke overrasket. Jeg skjønner at folk reagerer på at de mister tilbudet.

– Men samtidig må jeg få gi honnør til Trønderbilene som er villig til å se på løsninger. Det er viktig at man får signaler og kan ta det med seg når man lager kollektivtilbud for framtida, sier han, som beklager at de kommersielle rutene legges ned.

– Bussrutene som legges ned er kommersielle ruter, som de har kjørt på egen kjøl og som er utafor vår rekkevidde.