Ønsker å satse flere hundre tusen på sommerjobbprosjektet i Ytre Namdal:

Blå næring fisker elever

Sommerjobbprosjektet for å skaffe rekruttering i blå sektor har vært svært vellykket. Nå søker samarbeidsbedriftene Nærøy og Vikna kommuner om totalt 200.000 kroner til videreføring.

FUNGERER Personalleder Andrea Nogva i Moen Marin sier endringene viser at sommerjobbprosjektet virker.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: De tre bedriftene som er likeverdige partnere i prosjektet er SinkabergHansen, Nils Williksen og Moen Marin.