Jakter årsak til gigantrømming

Tre personer fra Fiskeridirektoratet jaktet onsdag på årsaken til den største lakserømminga på lang tid i Namdalen.
NAMDALSAVISA

NÆRØY: Det var ventet at undersøkelsene ville bli ferdige onsdag kveld.

– Nota som ble ødelagt er tatt opp i en båt og den vil bli forsøkt sjekket ute på sjøen. Om ikke det går, blir den trolig tatt med inn til Rørvik og undersøkt der i torsdag, sier seksjonssjef havbruk i Fiskeridirektoratet Region Midt, Ruth Kjæmpenes .

Hun påpeker at dette er den største lakserømminga i distriktet på lenge med 54.000 fisk på rømmen.

Verdien på den rømte fiske er anslått til 16 millioner kroner.

Lokale fiskere er i gang med gjenfangst på oppdrag fra anleggets eier Marine Harvest.

Inspeksjonen av lokaliteten Geitryggen i Arnøyfjorden er det to ansatte fra Rørvik og en fra Førde som gjennomfører for direktoratet, ifølge seksjonssjefen.

Ruth Kjempenes håper på å få en muntlig orientering om mulig årsak i løpet av kvelden, mens en skriftlig rapport ventes å foreligge i løper av et par dager.