Felles styre for de videregående skolene i Namdalen

De videregående skolene i Grong, Namsos og Ytre Namdal ønsker å ha felles skoleutvalg.

Vil samarbeide Rektor Steinar Lio ved Olav Duun videregående skole  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

GRONG: Det kommer fram i tre likelydende søknader rektorene ved de tre skolene har sendt fylkestinget i Trøndelag.

Bakgrunnen for å slå sammen skoleutvalgene (skolenes styre), er at de tre skolene allerede samarbeider tett.

Etter fylkessammenslåinga er det nå åpnet for at to eller flere skoler kan ha felles skoleutvalg.

«Vi er en region med mange fellestrekk ved de videregående skolene, men også en del ulikheter ut fra geografiske forhold, nærings-, arbeidsliv, infrastruktur m.m. Vi mener ett felles skoleutvalg vil styrke oss som kompetanseleverandør innen regionen, men også supplere / utfylle hverandre i forhold til den kompetansen vi tilbyr», skriver rektorene.

De legger til at opprettelsen av et felles regionråd i Namdalen vil forsterke mulighetene i et felles skoleutvalg.

Hovedutvalg for utdanning skal behandle saken 13. februar.

I sin saksutredning innstiller fylkesrådmannen på at skolene får opprette felles skoleutvalg.

Saken behandles endelig av fylkestinget 28. februar.