Kåret til årets lærebedrift

Bjørøya AS i Flatanger ble årets lærebedrift og gjort ekstra stas på i Steinkjer rådhus torsdag kveld.

Satt pris på Kristine Svendsen (LO), Solveig Sivertsen og Maren Nordhus (Bjørøya AS).  Foto: Trøndelag fylkeskommune

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Bedriften trekkes fram på grunn av allsidighet, innsatsen for å rekruttere ungdom og tilrettelegginga de gjør.

Lærlingene har prestert svært godt når de har tatt fagprøve.

Representanter fra bedriften mottok hederen i forbindelse med utdelinga av fag-, kompetanse- og svennebrev i Steinkjer rådhus torsdag kveld.

43 ansatte

Bjørøya AS driver med matfiskproduksjon av laks og er godkjent lærebedrift i akvakultur.

De har 43 ansatte, hvorav de fleste driftsteknikerne har fagbrev i akvakultur.

– Bedriften har vært bevisste på at de ønsker å rekruttere ungdom til bedriften, og tilbyr derfor 15 ungdommer i året sommerjobb. De har visningsanlegg som har fokus på skoleklassebesøk, og har et bra pedagogisk opplegg rundt dette. Bjørøya AS legger til rette for hybelboing for lærlingene ved å ha rimelig utleiebolig til de tilflyttende., heter det begrunnelsen.

Siden 2013 har Bjørøya AS hatt 13 lærlinger.

– De siste fem årene har omtrent halvparten av lærlingene gått ut med resultatet Bestått meget godt og resten Bestått. De har hele fem faglige ledere som har gjennomført fylkeskommunens kurs for faglig ledere, og dette sikrer at lærlingene har fått god oppfølging og veiledning underveis. Bedriften er god på å ta individuelle hensyn, og har endret en lærekontrakt til opplæringskontrakt, og en annen har fått lenger tid for å bli bedre rustet til å ta fagprøven. Bedriften har ikke hatt lærlinger uten bestått fagprøve. Bjørøya AS samarbeider også med andre bedrifter om opplæring. AQS og Nils Williksen AS for å nevne et par stykk. Bedriften er innovative og deltar aktivig i FOU-prosjekter på bruk av rensefisk.

Praksis

Lærlingene får praksis i foringssentralen i tillegg til lokalet og båt og bedriften samarbeider med Hepsø Notservice om opplæring i stell og vedlikehold av oppdrettsnøter. Det pågår også et arbeid med å utvikle et fag som er bedre tilpasset jobb på servicebåt – Havbrukstekniker – Bjørøya As har egne servicebåter, og bidrar til å prøve ut en kombinasjon av båt og lokalitetsarbeid for lærlinger.

Fordi Bjørøya AS har tilbudt ungdom læreplasser, så har de bidratt sterkt til å gjenopprette et ungdomsmiljø i Flatanger. Flatanger kommune er en utkantkommune som har vært preget av utflytting av ungdom for utdanning og arbeid, og aldersgruppen 16-25 har vært lite representert i bygda. De siste årene har dette snudd, og det har også blitt mer attraktivt å være lærling i andre fag i Flatanger.

Økning

I løpet av 2017 ble 930 fag-, kompetanse- og svenneprøver bestått i Nord-Trøndelag. Det er en økning fra året før.

Årets lærling ble Robin Bullen. Han gikk på Levanger videregående skole og har hatt læretid som industrimekaniker i Norske Skog. I tillegg til å være en svært positiv ambassadør for bedriften og faget har han deltatt i både NM og VM i yrkesfag.