Willy Knoblock hedret for sin innsats i Tysklandsbrigaden

– Glemmer aldri den tida

Sammen med nær familie kunne en stolt Willy Knobloch motta to medaljer for sin innsats i Tysklandsbrigaden i 1950.

Glad mottaker Major Tor Arvid Strand i Trøndelags heimevernsdistrikt 12 overrakte to medaljer til Willy Knobloch. for hans innsats i Tysklandsbrigaden.  Foto: Jonas Olsen

Medaljer Willy Knobloch med de to medaljene.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Alle som tjenestegjør i internasjonale operasjoner i tjeneste for Norge kan hedres med en medalje, men det var først på midten av 2000-tallet at det kom på plass et helhetlig system for dekorasjoner.

I dag gjennomføres det store medaljeseremonier i forbindelse med heimkomsten, hvor også familiene blir invitert. Slik var det derimot ikke tidligere og derfor er det en del veteraner som ikke har mottatt medalje for sin tjeneste.

Dattera tok grep

Før Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet i år 2000, med tilbakevirkende kraft, hadde over 80.000 soldater tjenestegjort – og gjort seg fortjent til medaljen. Flere titalls tusen av veteranene har mottatt heder, men mange har fortsatt ikke fått medalje for sin tjeneste. Willy Knoblock var en av dem som ikke hadde fått sin heder, inntil dattera tok kontakt med Forsvaret og fikk fart på sakene.

– Det var aldri i mine tanker å få medalje, så det er jo ganske flott det, sier Knoblock etter at han har blitt tildelt to medaljer for sin tid i Tysklandsbrigaden: Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner og Tysklandsbrigadenes veteranforbunds medalje.

Beklaget

Major Tor Arvid Strand i Trøndelags heimevernsdistrikt 12 tok fredag turen til Namsos for å overrekke de to medaljene til Knobloch, og han startet seansen med å beklage at prosessen med å dele ut medaljer til alle som fortjener det, har tatt så lang tid.

– Willy skulle hatt medaljen for mange år siden, men systemet for å fange opp alle som fortjener medalje har ikke vært god nok, sier Strand.

Omkring 50.000 norske soldater deltok i Den norske Tysklandsbrigaden. Styrken ble stående i Tyskland fra 1. mars 1947 og fram til 1953.

Ved opprettelsen av Nato i 1949 inngikk Tysklandsbrigaden i alliansens felles styrker i Tyskland, med stridsoppdrag som primæroppgave.

Da Tysklandsbrigaden ble trukket heim våren 1953 ble den omdannet til Brigaden i Nord-Norge, som en direkte følge av Natos fokus på nordområdene og trusselen fra Sovjetunionen.

– Jeg ville ikke vært den tida foruten. Jeg opplevde mye, både på godt og vondt, forteller Knobloch.

Mange inntrykk

For en ung mann på knappe 20 år i førstegangstjenesten var det mange inntrykk å fordøye da troppen hans kom til Tyskland.

– Det var helt forferdelig. Byene var bombet sønder og sammen. Da vi kom til Tyskland og skulle marsjere til vår leir måtte vi gå forbi en leir for dem som ikke lenger hadde noe heimland. Der var det mange triste skjebner, forteller Knobloch som var en del av sanitetsstyrkene.

I løpet av de åtte månedene han var i Tyskland fikk han minner han i dag husker klokkeklart, og under medaljeoverrekkelsen delte han gladelig flere av historiene, blant annet en historie om da han nesten ble skutt.

– Alle øvelsene vi hadde skjedde med skarpe våpen, og en gang holdt det på å gå galt. Gruppa jeg var sammen med skulle spille fienden, og da motparten sluttet å skyte, skulle vi angripe og løpe slik at vi kom bak dem. På et eller annet vis forvillet vi oss framfor dem og var kun sekunder unna å løpe rett inn i kuleregnet. Heldigvis var det en offiser som klarte å stoppe skytinga rett før vi løp inn, forteller Knobloch.

Da han kom heim tok han offisersutdanning og jobbet som fenrik for den samme troppen han var sammen med i Tyskland.

– Vi ble en sammensveiset gjeng.