Ungdata 2017 – Tema: Lokalmiljø

Hålloinnsola skinner på ungdommen

Blant kommunene i Namdalen er ungdomsskoleelvene på Høylandet blant de aller mest positive til eget lokal- og oppvekstmiljø.

GODT OPPVEKSTMILJØ Knut Erik Elstad og Julie Rosendal Vikan mener det er bra å være ungdom på Høylandet. De trekker spesielt fram samholdet blant ungdommene i bygda som det beste med å bo på Høylandet.   Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – Vi er en veldig sammensveiset gjeng og det er kanskje det aller beste med å bo og vokse opp på Høylandet, sier Julie Rosendal Vikan, elevrådsleder ved Høylandet barne- og ungdomsskole.

Tro på framtida

Ungdata 2017 viser at gjennomgående er ungdomsskoleelevene på Høylandet godt fornøyd med det aller meste, positive til lokalmiljøet og har tro på framtida.

Hele 82 prosent av ungdomsskoleelvene på Høylandet tror de vil få et godt og lykkelig liv.

Det er ingen kommuner som utmerker seg i negativ retning, men for eksempel svarer 70 prosent ja på dette spørsmålet i Namsos og 67 prosent svarer ja i Overhalla.


Her er noen utvalgte svar fra ungdata
 • 1: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv?»
 • 2: «Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?»
 • 3: «Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høgskole?».
 • FLATANGER
 • 1: Ja – 77 prosent
 • 2: Ja – 53-prosent
 • 3: Ja – 56 prosent
 • HØYLANDET
 • 1: Ja – 82 prosent
 • 2: Ja – 79 prosent
 • 3: Ja – 54 prosent
 • GRONG
 • 1: Ja – 83 prosent
 • 2: Ja – 76 prosent
 • 3: Ja – 55 prosent
 • LIERNE
 • 1: Ja – 79 prosent
 • 2: Ja – 73 prosent
 • 3: Ja – 45 prosent
 • OVERHALLA
 • 1: Ja – 67 prosent
 • 2: Ja – 61 prosent
 • 3: Ja – 49 prosent
 • NAMSOS
 • 1: Ja – 70 prosent
 • 2: Ja – 66 prosent
 • 3: Ja – 56 prosent
 • NAMDALSEID
 • 1: Ja – 72 prosent
 • 2: JA – 68 prosent
 • 3: Ja – 49 prosent
 • NÆRØY
 • 1: Ja – 70 prosent
 • 2: Ja – 69 prosent
 • 3: Ja – 40 prosent
 • VIKNA
 • 1: Ja -73 prosent
 • 2: JA – 69 prosent
 • 3: Ja – 46 prosent
 • BINDAL
 • 1: Ja – 81 prosent
 • 2: JA – 48 prosent
 • 3: Ja – 40 prosent
 • NORD-TRØNDELAG (2017)
 • 1: Ja – 73 prosent
 • 2: Ja – 69 prosent
 • 3: Ja – 53 prosent
 • Tall fra Fosnes, Leka, Namsskogan og Røyrvik er ikke offentlige, enten fordi kommunen ikke er med eller på grunn av få elever, noe som kan gi gir høy grad av identifisering.
 


På Høylandet tror ingen av de 58 elevene som har svart at de kommer til å bli arbeidsledige. Her er pessimismen større i Namdalseid og Bindal hvor 19 prosent svarer at de tror de kan bli arbeidsledige.

Nestleder i elevrådet Knut Erik Elstad vurderer å søke idrettsfag på videregående til høsten.

– Kunne du tenke deg å bo på Høylandet etter videregående?

– Kanskje. Jeg har lyst til å prøve noe annet i noen år, men kan godt tenke meg å komme tilbake igjen senere, sier han.

Julie skal ikke velge utdanning før neste år.

– Jeg har ikke tenkt så langt, men jeg kan godt tenke meg å bo på Høylandet når jeg blir voksen. Vi får se hva tida bringer, sier hun.

Hållingene er også ganske godt fornøyd med fritida og fritidstilbudene for ungdommer.

Trivsel og aktiv fritid

– Vi har bra med fritidstilbud, mange venner og det er trygt å bo på Høylandet, sier Knut Erik.

De trekker fram idrett og ungdomsklubb som to av tingene de synes er bra.

Hele 75 prosent sier de er aktive på ungdomsklubben, i Namsos svarer bare 26 prosent det samme.

– Treffer dere vennene eller er dere mest på sosiale medier?

– Både og. Vi har mobilfri skole, så noen kvelder blir det mye tasting, men jeg er også mye ute og treffer folk, sier Julie.

Når det gjelder mediebruk og sosiale medier er det små variasjoner fra kommune til kommune. Ytterpunktene er Flatanger med 72 prosent og Namdalseid med 56 prosent som svarer ja på spørsmål om de bruker mer enn en time på sosiale medier daglig. Høylandet er her på andreplass med 67 prosent ja.

I undersøkelsen er ungdommene på Høylandet veldig fornøyd med skolen sin.

– Ja, de aller fleste trives, vi har jo til og med fått en pris for å være en mobbefri skole, sier Julie.

De synes samarbeidet med skolen er veldig bra.

– Det fungerer godt, vi blir hørt og tatt på alvor. Vi prøver jo å være forbilder for de andre når vi sitter i elevrådet og jeg synes det er viktig at vi får formidlet det de andre elevene ønsker, sier Knut Erik.

– Er det noe dere savner?

– Ikke noe vi kommer på i farta, sier de i kor.

Ungdata forteller at det hållingene er minst fornøyde med er kollektivtilbudet, noe de har til felles med de aller fleste elevene i Namdalen, med unntak av Namsos og Namdalseid hvor omkring halvparten er fornøyd med reisemulighetene.

Organisasjonslivet står sterkt i Indre Namdal. Hvor åtte av 10 hållinger (82 prosent) og grongninger (83 prosent) sier de er med på organisert fritid. Mens det i Nærøy og Bindal er bare 40 prosent som svarer ja på dette spørsmålet.

– Hva tenker du som rektor og voksen om det ungdommene svarer?

– Det er hyggelig at de skryter av skolen, men for meg er det minst like viktig at de gir uttrykk for at de har et bra liv her på Høylandet, sier rektor Inger Seem.