Hun blir assisterende rådmann i nye Namsos

Rønnaug Aaring blir assisterende rådmann i nye Namsos kommune.

NY ASSISTERENDE RÅDMANN Rønnaug Aaring blir ny assisterende rådmann i nye Namsos kommune.  Foto: Espen Fossland

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det skriver nye Namsos på sine heimesider.

Aaring, som nå er rådmann i Fosnes, ble innplassert i jobben som assisterende rådmann onsdag kveld.

Stillingen har ikke blitt utlyst eksternt. Prosjektleder Inge Ryan har hatt kartleggingssamtaler med alle ledere i de tre sammenslåingskommunene og forteller at Aaring pekte seg ut som den beste av de som var interesserte i stillingen.

– Jeg har som rådmann i Fosnes vært med på kommunereformen og sammenslåingsprosessen mellom Namsos, Namdalseid og Fosnes fra begynnelsen av. Jeg har fra før erfaring fra omstillings – og utviklingsarbeid fra flere av mine tidligere stillinger og trives med dette. Det er spennende å få være med på å sette den nye kommunen i stand til å fungere som én organisasjon fra 1. januar 2020, sier Aaring.