Helsedirektør Aas bekymret for framdriften med innsparingene i helseforetaket

Mangler fortsatt 7,6 nedbemannings-millioner

Innen april skal Helse Nord-Trøndelag nedbemanne for 54 millioner. Foreløpig har de funnet kutt for 46,4.

LEGGER FRAM STATUS TIL UKA: I neste ukes styremøte i Helse Nord-Trøndelag i Levanger, skal senterleder Stein Erik Breivikås ved Senter for virksomhetsstøtte og utvikling legge fram status for nedbemanninga i helseforetaket – som skal være klart innen 1. april. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Helse Nord–Trøndelag skal nedbemanne staben tilsvarende 54 millioner kroner innen 1. april.