Avinor deler ut penger

Vil gi tilbake til nærmiljøet

Avinor i både Rørvik og Namsos ønsker å bli mer synlige i nærmiljøet. Derfor deler de nå ut 10.000 kroner hver til idrettslag og andre lag og foreninger.

Gir bort penger Alle frivillige lag og foreninger, og idrettslag oppfordres av flyplassjefene Jan Rune Sæbø (til venstre) og Geir Tore Buvarp til å søke om økonomisk støtte fra Avinor.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS/RØRVIK: – Avinor har tidligere ikke vært særlig aktiv når det kommer til sponsing av lag og foreninger i nærmiljøet hvor de små lokale flyplassene ligger, men nå ønsker vi å skifte litt fokus og vise oss mer. Vi ønsker å gi til de idrettslag og lag og foreninger som finnes i nærmiljøet, forteller flyplassjef i Namsos, Geir Tore Buvarp.

Avinor ved både flyplassen i Namsos og flyplassen i Rørvik har nå 10.000 kroner hver tilgjengelig som de oppfordrer idrettslag og andre lag i nedslagsfeltet til flyplassene om å søke på.

Rettet mot ungdom

– Tanken er at disse pengene skal gå til formål som er rettet mot ungdom under 19 år. Da er det snakk om lag og foreninger hvor pengene går uavkortet til formålene det søkes om, forteller Buvarp og flyplassjef i Rørvik, Jan Rune Sæbø.

De forklarer videre at søknadsskjema finnes på Avinor sine heimesider.

– Alle som skal søke må gå gjennom heimesidene til Avinor. Der finner de to søknadsskjema. Et er for idrettslag, det andre for ulike lag og foreninger, sier Sæbø.

– Vi er en stor del av lokalsamfunnene og det er derfor helt naturlig for oss å gi noe tilbake, fortsetter han.

Alle Avinors lufthavner i Norge støtter nå idrettslag og andre lokale lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge inntil 19 år.

Vil videreutvikle

– Både jeg og Buvarp sitter i gruppa som skal velge ut hvem som skal få tildelt midler etter at søknadene er kommet inn, forklarer Sæbø.

– Det er også viktig å få fram at det ikke er nødvendig å søke om hele beløpet, men det er også mulig å søke om mindre summer, legger Buvarp til.

Begge to synes dette er et godt tiltak for å bli en mer synlig aktør i lokalsamfunnet.

– Vi starter med dette nå, og så skal vi se hvordan responsen blir. Ønsket er å videreutvikle det i tida framover, forteller de to flyplassjefene.