Avinor deler ut penger

Vil gi tilbake til nærmiljøet

Avinor i både Rørvik og Namsos ønsker å bli mer synlige i nærmiljøet. Derfor deler de nå ut 10.000 kroner hver til idrettslag og andre lag og foreninger.

Gir bort penger Alle frivillige lag og foreninger, og idrettslag oppfordres av flyplassjefene Jan Rune Sæbø (til venstre) og Geir Tore Buvarp til å søke om økonomisk støtte fra Avinor. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS/RØRVIK: – Avinor har tidligere ikke vært særlig aktiv når det kommer til sponsing av lag og foreninger i nærmiljøet hvor de små lokale flyplassene ligger, men nå ønsker vi å skifte litt fokus og vise oss mer. Vi ønsker å gi til de idrettslag og lag og foreninger som finnes i nærmiljøet, forteller flyplassjef i Namsos, Geir Tore Buvarp.