Godt over 30 elg er påkjørt langs vegene i Namdalen så langt i år

– Husker ikke sist det var så mange påkjørsler

Hittil i 2018 har Kyrre Helstad fått inn 46 hendelser om påkjørsel av elg på veg og jernbane. – I løpet av 18 år har jeg ikke opplevd maken, sier han.

Travelt Kyrre Helstad i fallviltgruppa i Grong har hatt travle dager etter nyttår.  Foto: Bjørn Tore Ness

Elgbestanden er også blitt mye større de siste ti årene.

Karl Brøndbo, ettersøksringen Høylandet
NAMDALSAVISA

HØYLANDET/GRONG: I hele Namdalen har godt over 30 elg blitt påkjørt etter å ha vandret ut på vegene siden 1. januar i år. I fjor var tallet 20. Det er i Grong, Høylandet og Nærøy de fleste påkjørslene har skjedd.

Du må tilbake til 2012 for å finne et høyere antall påkjørte elg i Namdalen. Da var det hele 53 elg som fikk ublide møter med kjøretøy langs vegene. Tallet for antall påkjørsler langs jernbanen er mye høyere.

Kyrre Helstad har ansvaret for å sende ut folk i fallviltgruppa i Grong når det kommer inn melding om elgpåkjørsler.

Bare den siste måneden har de blitt kalt ut 11 ganger for å bistå etter at elg har blitt påkjørt på vegene i kommunen. Det er ei dobling fra antall påkjørsler på veg i fjor. I snitt er det mellom ti og 15 elgpåkjørsler på kommunens veger årlig.

Legger du til tallene fra påkjørsel av elg på jernbanesporet i tillegg, kommer du opp i 46 hendelser på litt over en måned.

Vær oppmerksom

– Bare i år har jeg hatt 46 telefoner om elgpåkjørsler. Her er rundt 80 prosent av meldingene påkjørsel på jernbanen. Da er det ofte snakk om flere dyr i slengen, sier Helstad.

Han har jobbet i fallviltgruppa i Grong siden 2000, og han sier han ikke kan huske at det har vært så ille på de 18 årene han har holdt på.

– Jeg kan ikke huske at det har vært så galt siden jeg startet. Det er enormt med elg om dagen, sier han.

Før jul ble sjåfører oppfordret til å vise aktsomhet og være spesielt oppmerksom på elg. Da ble det rapportert om enormt med elg-trafikk langs veg og jernbane nedover dalførene, og den store trafikken bare fortsetter.

– Den eneste måten vi kan prøve å få ned antall påkjørsler er å senke farten og være mer oppmerksom når vi kjører, sier Helstad.

Kommunen har i samarbeid med blant annet Bane Nor og Statens vegvesen iverksatt forebyggende tiltak for å få bukt med problemet. Et eksempel på dette er at de har kjørt opp ledeveg med skuter.

– Det har fungert til en viss grad, men fortsatt er det mange påkjørsler, sier vilt- og miljørådgiver i Grong, Brit-Agnes Buvarp.

Hun viser til at det i gjennomsnitt blir påkjørt mellom 50 og 70 elg på jernbanen i Grong per år.

Folk har hatt flaks

Mens tallet på elgpåkjørsler bare øker i Grong, er statistikken like dyster i nabokommunen. Hittil i år har rundt 12 elg blitt påkjørt langs vegene på Høylandet.

– Det har vært en del påkjørsler hittil i år, det må jeg si, forteller Karl Brøndbo i ettersøksringen på Høylandet.

– Jeg husker ikke sist det var så mange påkjørsler på en måned, legger han til.

Dårlig vær og vanskelige forhold for elgen ute i skogen nevnes som noe av årsaken til at det hittil i vinter har vært langt flere påkjørsler av elg enn hva som er normalt.

– Elgbestanden er også blitt mye større de siste ti årene. På Høylandet har vi fra 1. januar til nå hatt tolv påkjørsler, og det er tolv for mange, sier Brøndbo.

– Det er egentlig et under at det har gått bra, og at det ikke har blitt mer skade på mennesker, fortsetter han.

Tallene er hentet fra Hjorteviltregisteret, hvor kommunene daglig legger inn oppdatert info om antall påkjørt elg. Det tas forbehold om at antall elg som har hatt ublide møter med kjøretøy har økt når saken kommer på trykk i avisa.