Anne Margrethe Hunnestad til minne

NAMDALSAVISA

Etterjulsvinteren har kommet, men Annemor er ikke her. Annemor døde etter kort tids sykeleie, søndag 10. desember på Sykehuset Namsos.