Bindalsordføreren ønsker seg et klart råd fra folket, men:

Et splittet folkemøte

Ordfører Britt Helstad har bedt et klart råd fra bindalingene i folkeavstemninga om kommunetilhørighet. Folkemøtet på Horsfjord ga få klare svar.

Lyttet: Ordfører Britt Helstad – her flankert av Elin Vareide Lian (bak) og Siv Anita Myhre – ønsker folkets råd, men meningene var svært delte blant folket på Vonheim mandag. 

NAMDALSAVISA

BINDAL: Bare et tjuetall av de 103 stolene sto tomme de ordføreren fra Arbeiderpartiet ønsket velkommen til det første av tre folkemøter i Bindal denne uka. Tirsdag er Terråk arena for folkemøtet og torsdag inviterer kommunen til møte på Bindalseidet.