LEDER

Ingen god start

«Dessverre bærer denne saken preg av en lettvint saksbehandling»

NAMDALSAVISA

Det er betryggende at leder Per Olav Hopsø (Ap) i Hovedutvalg for transport i Trøndelag fylke slår fast at det ikke vil bli noe kutt verken i ferge- eller hurtigbåtsambandet i Namdalen. Det vil det politiske flertallet i fylket sørge for.

Det skapte bølger da NA skrev at fylkesrådmannen foreslo i å kutte flere fergeavganger i Ytre Namdal og kutte i rutetilbudet til hurtigbåten Foldafjord. Nærøyordfører Steinar Aspli (Ap) var en av dem som reagerte sterkt på forslaget. I tillegg skapte artikkelen til NA til et stort engasjement i sosiale medier.

Ingen bør være overrasket over at et slikt forslag kommer fra rådmann i det nye fylket. Deres jobb er å komme med forslag til løsninger som skal behandles av politikerne. De skal også sørge for å legge ved et godt grunnlagsmateriell slik at politikerne kan fatte de rette beslutningene.

Dessverre bærer denne saken preg av en lettvint saksbehandling og mangelfull respekt for innbyggerne og næringslivet i Namdalen. En får virkelig håpe at forslaget ikke danner grunnlag for hva en kan vente seg fra fylkesrådmannstaben i årene som kommer.

De fleste namdalingene har friskt i minne hvordan man med noen pennestrøk har klart å redusere et godt busstilbud fra Namdalen til resten av Trøndelag. Alle husker pendleren som ble bedt om å ta toget fra Namdalseid hvis ikke bussen gikk på morgenen. Denne oppfordringa kan selvsagt være et arbeidsuhell, men en kan ha en mistanke om at kunnskapen om Namdalen, er liten blant dem som er delaktig i skulle administrere vår hverdag.

Fylkespolitikerne vil i denne omgangen sørge for at kysttrafikken i Namdalen ikke blir rammet, men det er all grunn til å lytte til nærøyordfører Steinar Aspli. Han sier til NA at det vil hardt for Namdalen å beholde samferdselskronene til å opprette offentlige kommunikasjoner mot de folkerike områdene. Han tror vi bare er i startfasen av en slik tid.

Det kommer nok til å bli en rekke kamper på ulike arenaer. Noen slag vil en måtte tape også, men det minste en kan forlange, er da ryddige saksutredninger fra fylkesrådmanns stab.