Mener jernbanesporet ligger i vegen for industriutvikling på Skogmo

Senterpartiet vil fjerne jernbanetraseen gjennom Skogmo industripark slik at området kan omreguleres til industri og næringsformål.

VIL FJERNE: Senterpartiet ber samferdselsministeren legge til rette for at jernbanesporet på Skogmo kan fjernes.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

SKOGMO: – Vi tok saken til trøndelagsbenken med håp om at det kan settes i gang en politisk prosess, slik at vi kan komme videre med planene om å utvide Skogmo industripark, sier daglig leder i Skogmo Industripark, Ole Joar Flaat.