Namdalseid doblet overskuddet

Fire mill. i pluss

Rådmann Kjell Einvik er godt fornøyd med regnskapet som er sendt inn til revisjon – og han gir de ansatte æren for de positive tallene.

FORNØYD: Namdalseid-rådmann Kjell Einvik er glad for at kommunen kan vise til positive tall i årsregnskapet for 2017.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Tallene for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på fire millioner kroner i forhold til budsjettet. Det er omtrent dobbelt så bra som for 2016, da overskuddet var på rundt to millioner kroner, opplyser Namdalseid-rådmann Kjell Einvik.