Lisensfelling av jerv er over – åtte felt i Trøndelag

AVSLUTTET: Av en kvote på 16 jerver ble det altså felt åtte jerver.  Foto: Birger Aarmo

NAMDALSAVISA

Av en kvote på 16 jerver ble det altså felt åtte jerver. Alle i Trøndelag. Startkvoten var 15 jerver, men på grunn av at tispekvoten ble fylt i område med mål om yngling i gamle Nord-Trøndelag, tildelte rovviltnemnda en jerv fra reservekvoten til dette området den 11. januar 2018.

Fem av dem ble felt i kommunene Lierne, Meråker (3) og Oppdal under ordinær lisensfelling, mens to ble felt i kommunene Høylandet og Namsskogan i forbindelse med ekstraordinært uttak vest for E6 i gamle Nord-Trøndelag, opplyser fylkesmannen i Trøndelag.

Ekstraordinære uttak vedtas av Miljødirektoratet, og utføres av Statens naturoppsyn (SNO). Den siste jerven ble avlivet av SNO på grunn av dårlig helse. Dette var den såkalte Bymarka-jerven i Trondheim kommune.

For første gang har lisensfellingen av jerv blitt stoppet før perioden for lisensfelling er over for området med mål om yngling i gamle Nord-Trøndelag (øst for E6) på grunn av at kvoten var fylt.

Det er derfor verdt å merke seg at fellesprosjektet mellom Meråker og Verdal kommuner om mer effektiv lisensfelling av jerv gir resultater. De tre jervene som ble felt i Meråker er alle felt på åte der Klima- og miljødepartementet har gitt tillatelse til bruk av fastmontert kunstig lys. Prøveprosjektene er nå avsluttet og skal evalueres for å vurdere eventuelle permanente endringer av regelverket rundt lisensfelling av jerv.