LEDER

Solskinnshistorien

Framsnakk dem og hjelp dem på ferden

NAMDALSAVISA

Alle som lykkes innenfor sitt felt har en historie å fortelle. Stiene fram til suksess kan være mange og kronglete. Det kan være lett å trø feil, og da kan det være lite som skiller mellom fiasko og suksess. Namsen Auto-grynderen Svein Nordbakk er et eksempel på det.

I dag leder han en av Namdalens mest suksessrike bedrifter og har rundt 50 ansatte i Grong og Trondheim. I fjor omsatt hans bedrift for nærmere en halv milliard kroner og resultatene de siste årene på bunnlinja sier sitt. Nordbakk har lyktes og er en respektert næringslivsaktør. En av dem som bidrar til kjærkomne arbeidsplasser i Indre Namdal.


Bilselger mot strømmen

Han er genierklært for suksessen Namsen Auto. Men Svein Nordbakks karriere som bilselger holdt på å ende i et skogholt for 20 år siden.

 

Han fortalte sin historie til NA-leserne fredag og foran et stort publikum under Inspirasjonsdagene i Grong. I sitt tidligere liv som forretningsmann kom han på kant med loven, samtidig som det lyste røde tall i alt han tok i. Han måtte gjøre opp for seg på flere områder. En lite hyggelig tid, men Nordbakk skjønte alvoret og begynte sakte, men sikkert ferden til der han er i dag.

Han fikk god og nødvendig hjelp, blant annet fra Grong Sparebank og foreldrene. De hadde troen på ham, men den største jobben gjorde Nordbakk selv. Han hevet seg over dem som dømte hans prosjekter til å mislykkes. Dessverre er det for mange lettere å baksnakke enn å framsnakke. Det kan i noen tilfeller være så ille, at de som ønsker å starte et nytt liv, aldri kommer seg ovenpå. Nordbakk lot seg ikke knekke.

Det er mye å lære av livet og ferden til Svein Nordbakk. Det finnes mange gode kremmere og framtidsretta næringslivsledere rundt oss. For å lykkes må en spille på lag med andre og se på sine ansatte som en verdifull ressurs, eller som Nordbakk selv sier «Ansatte har jeg bare til låns, og da må de ha det bra». Det er en suksessformel ledere aldri må slutte å bruke i hverdagen.

Det er ikke alle som kan oppnå en slik økonomisk suksess som Nordbakk, men det finnes en rekke personer rundt oss som arbeider like hardt og målrettet for å gjøre opp for seg etter å ha tråkket galt tidligere i livet. De fortjener respekt og anerkjennelse for at de vil bli gode samfunnsborgere. Framsnakk dem og hjelp dem på ferden.